Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Blijfleren

 1. Alle afspraken op schrift
  Blijfleren streeft er naar haar afspraken over de prijs, inhoud, tijdstip van lessen en betalingen e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen.
 2. Prijzen
  De prijzen zijn inclusief BTW.
 3. Betaling
  U kunt kiezen voor contante betaling of het bedrag overmaken via de bank.
  Bij contante betaling dient het in rekening gebrachte bedrag na afloop van de les te worden voldaan.
  Als u voor een overboeking kiest, krijgt u tijdens de les een factuur, deze factuur moet binnen 14 dagen worden voldaan.
 4. Privacyregeling
  BlijfLeren hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:
  – alleen die persoonsgegevens worden verzameld, die noodzakelijk zijn om de dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren;
  – uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd;
  – alle overige gegevens die ik onder ogen kom, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc). Uitzonderingen zijn criminele zaken, waaronder kinderporno.
 5. Klachten en klachtentermijn
  Omdat Blijfleren haar klanten een optimale service wil verlenen, vind ik het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over de door mij geleverde diensten. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.Als u een klacht bij mij indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Heb ik daarvoor meer tijd nodig, dan laat ik u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.Een klacht over een dienst of de service van Blijfleren kan eveneens worden ingediend via een reactieformulier op een contact pagina van deze website
 6. Annuleren van uw afspraak
  Mocht u om welke reden dan ook, verhinderd zijn om een afspraak na te komen, wilt u dit dan vroegtijdig maar in ieder geval uiterlijk 24 uur van tevoren melden.
  Bij het niet annuleren of annuleren binnen 24 uur voor de afspraak, worden kosten voor de gereserveerde tijd in rekening  gebracht.
  Annuleren kan telefonisch, per email of via de website.
 7. Cadeaubon
  Cadeaubon van BlijfLeren is 1 jaar geldig, vanaf de datum van aankoop.
  De eigenaar van de cadeaubon moet zelf contact opnemen met BlijfLeren, om een afspraak te maken.
 8. Aansprakelijkheid
  BlijfLeren is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan gezondheid of bezittingen van haar klanten.